Priser

ETTERUTDANNINGSKURS

Forsikringsformidlerskolen holder et kostnadsbesparende prisnivå. Er du ansatt i et foretak som er medlem hos Norske Forsikringsmegleres Forening / ForsikringsMeglerne  får din bedrift  ved inngåelse av  en kollektiv abonnementsavtale de aller rimligste prisene.

Da har alle registrerte brukere ubegrenset tilgang til Forsikringsformidlerskolen og du kan ta så mange etterutdanningspoeng du ønsker og har behov for.

Be din leder ta kontakt med oss på info@forsikringsformidlerskolen.no for å inngå kollektiv abonnementsavtale.

PRISER

Medlemmer: 7.500,- eks. mva pr bruker pr 15 studietimer/poeng pr år.

Ikke-medlemmer: 15.000,- eks. mva pr bruker pr 15 studietimer/poeng pr år.

Videobaserte kurs med integrerte spørsmål- og svar sekvenser. Min side funksjon, CV og kursoversikt.

Autorisasjonsutdannelse med tre fagkurs/moduler og avsluttende meglereksamen/case oppgave.

Les mer

Teknologi og pedagogiske virkemidler gjør kunnskap enkelt å tilegne seg.

Mine ansatte funksjon med rapporter, filtre og en unik totaloversikt over kompetansenivået internt.

 
Priser →

Forsikringsformidlerskolen vil til enhver tid inneholde tilstrekkelig og relevant etterutdanning for at du skal kunne oppfylle de 15 lovpålagte poengene/timene i løpet av en ett-års periode.

Øk din faglige kompetanse og spar tid på etterutdanning - da får du mer tid til kundeoppfølging, salg og markedføring!