Om Oss

 

Om Oss

Forsikringsformidlerskolen er en nettbasert e-læringsportal for etterutdanning av forsikringsformidlere. Her vil det til enhver tid inneholde tilstrekkelig og relevant etterutdanning for at forsikringsformidlere skal kunne oppfylle de 15 lovpålagte etterutdanningspoengene/timene du trenger pr år.

Ved å bruke Forsikringsformidlerskolen tilfredsstiller forsikringsformidlere og forsikringsformidlerforetakene Finanstilsynets krav til etterutdanning og kontroll.

-Vi har hatt et bevisst ønske om å styrke vårt arbeid med kompetanseøkning blant forsikringsmeglere. Over tid tror vi dette kan bidra til å løfte bransjens status, ved at vi nå tar ansvar for et profesjonelt og gjennomarbeidet utdanningsopplegg, sier generalsekretær Jon A. Steen i Norske Forsikringsmegleres Forening.

Som følge av implementeringen av Forsikringsformidlerloven fra 1. januar 2022 er alle forsikringsformidlere pålagt 15 timers årlig etterutdanning. Derfor har foreningen arbeidet med å utvikle et eget utdanningsopplegg som skal ivareta myndighetenes krav til kompetanse og etterutdanning.

Godkjent av Finanstilsynet

Opplegget for slik etterutdanning er underlagt en egen godkjenning fra Finanstilsynet og skal i hovedsak tilbys fra bransjeforeninger eller undervisningsinstitusjon. Nå er altså denne godkjenningen på plass for Forsikringsformidlerskolen.

Det er foreningens Faglige Råd som er ansvarlig for utdanningsopplegget. Erik Rønningen fra rådet er utpekt til skolens rektor og skal sikre kvalifiserte forelesere til skolen.

Undervisningsopplegget er heldigitalt og den enkelte forsikringsformidler kan gjennomføre de pålagte 15 poengen/timene hvor som helst.

Kontrollert av bransjeforeningen

Bransjeforeningen Norske Forsikringsmegleres Forening vil være majoritetseier i Forsikringsformidlerskolen AS.

 

 

Forsikringsformidlerskolen består av 2 hoveddeler:

  1. Videobaserte kurs med egen spørsmål og svar sekvens.
    Alle kurs vi tilbyr splittes opp i mindre deler på +/- 5-10 minutter.På den måte kan brukerne ta deler av kurset når de venter på en visning, en annen del i en pause i papirarbeidet på kontoret, eller kanskje en del mens brukeren sitter på bussen på vei til jobben. Vår teknologiske plattform holder oversikt slik at alle delere av kurset blir tatt.
  2. Min side med eget kompetansearkiv.
    Her er faglig leder til en hver tid ha fullstendig oversikt over brukernes kurspoeng, all utdanning og etterutdanning.Ved å bruke Forsikringsformidlerskolen så tilfredsstiller brukerne og forsikringsformidlerforetakene Finanstilsynets krav til etterutdanning og oversikt.

I Forsikringsformidlerskolen kan alle norske forsikringsformidlere etterutdannes når som helst og hvor som helst med digitale kurs godkjent som lovpålagt etterutdanning.

Portalen vil hvert år bli etterfylt med nok etterutdanningspoeng til å tilfredstille kravene. Etterutdanningskursene oppdateres jevnlig.

Teknologi og effektivitet går hånd i hånd, og med denne plattformen har Norske Forsikringsmegleres Forening / ForsikringsMeglerene gjennom Forsikringsformidlerskolen lagt tilrette for en kunnskapsintensiv bransje, samtidig som som våre brukere sparer tid og penger.

Vi kommer til å fortsette å fokusere på at Forsikringsformidlerskolen sine kurs skal være av høy kvalitet. Vi kommer til å bruke det faglig svært kompetente nettverket rundt oss for å sikre kvalitet og aktualitet.

Forsikringsformidlerskolen vil til enhver tid inneholde tilstrekkelig og relevant etterutdanning for at du skal kunne oppfylle de 15 lovpålagte poengene/timene i løpet av en ett-års periode.

Øk din faglige kompetanse og spar tid på etterutdanning - da får du mer tid til kundeoppfølging, salg og markedføring!