FAQ

Ofte stilte spørsmål og svar

Hva er kravet til årlig etterutdanning?

Som følge av den nye Forsikringsformidlerloven som trådte i kraft 1. januar 2022, er alle forsikringsformidlere pålagt 15 timers årlig etterutdanning. For bransjen er dette en ny og strengere virkelighet - ikke bare kreves det kompetanse, men at kundene nå, med Finanstilsynet i ryggen og loven i hånd, kan kreve at alle tilfredsstiller kravene. Dette gjelder alle som berøres av kravene, og er en faglig utfordring til alle enten man har mange års erfaring eller ikke.

Er Forsikringsformidlerskolen godkjent av Finanstilsynet?

Ja, Forsikringsformidlerskolen ble godkjent av Finanstilsynet i høst og i desember ble skolens nettbaserte utdanningsportal offisielt lansert for alle som har behov for å gjennomføre de pålagte 15 timene med årlig etterutdanning.

Hvorfor 30 studiepoeng i 2023 og ikke 15 poeng som er kravet?

30 poeng, eller etterutdanningstimer, er det man må kunne dokumentere samlet for årene 2022 og 2023. Dette må gjøres før 2023 er omme i tråd med at Finanstilsynet har lagt til rette for at årene 2022 og 2023 vil vurderes samlet. Fra og med 2024 må man dokumentere de lovpålagte 15 poengene med etterutdanning per år.

Hva er tilgjengelig av kurs?

Etter lanseringen 12. desember 2022, er det allerede mange forsikringsformidlere som er i gang med etterutdanningen sin. I utdanningsportalen er det nå tilgjengelig 6 kurs som tilsvarer 10 av totalt 30 poeng, eller etterutdanningstimer, som er det man må kunne dokumentere samlet for årene 2022 og 2023.

Er studiepoeng det samme som etterutdanningstimer?

Ja, et studiepoeng i Forsikringsformidlerskolen tilsvarer en time med etterutdanning.

Hvorfor er det bare 10 studiepoeng tilgjengelig?

Forsikringsformidlerskolen er fortsatt i sin spede begynnelse og er i gang med neste serie med kurs som blir tilgjengelig løpende. I god tid før fristen på slutten av året, vil minimum 30 studiepoeng med gode og relevante kurs være tilgjengelig. Nye kurs vil løpende blir lansert gjennom året, og kommuniseres via vårt nyhetsbrev til deg når de er klare.