FAQ

Ofte stilte spørsmål og svar

Hva er kravet til årlig etterutdanning?

Som følge av den nye Forsikringsformidlerloven som trådte i kraft 1. januar 2022, er alle forsikringsformidlere pålagt 15 timers årlig etterutdanning. For bransjen er dette en ny og strengere virkelighet - ikke bare kreves det kompetanse, men at kundene nå, med Finanstilsynet i ryggen og loven i hånd, kan kreve at alle tilfredsstiller kravene. Dette gjelder alle som berøres av kravene, og er en faglig utfordring til alle enten man har mange års erfaring eller ikke.

Er Forsikringsformidlerskolen godkjent av Finanstilsynet?

Ja, Forsikringsformidlerskolen ble godkjent av Finanstilsynet i høsten 2022 og i desember 2022 ble skolens nettbaserte utdanningsportal offisielt lansert for alle som har behov for å gjennomføre de pålagte 15 timene med årlig etterutdanning.

Hvorfor 30 studiepoeng i 2023 og ikke 15 poeng som er kravet?

30 poeng, eller etterutdanningstimer, er det man må kunne dokumentere samlet for årene 2022 og 2023. Dette må gjøres før 2023 er omme i tråd med at Finanstilsynet har lagt til rette for at årene 2022 og 2023 vil vurderes samlet. Fra og med 2024 må man dokumentere de lovpålagte 15 poengene med etterutdanning per år.

Hva er tilgjengelig av kurs?

Hvert eneste år fylles det opp med kurs som minimum dekker det årlige lovpålagte kravet med 15 poengene. Ved utgangen av januar 2024 er det tilgjengelig kurs tilsvarende 46 etterutdanningspoeng.

Er poeng det samme som etterutdanningstimer?

Ja, et poeng i Forsikringsformidlerskolen tilsvarer en time med etterutdanning.

Hvem kan ta autorisasjonsutdannelse via Forsikringsformidlerskolen?

Forsikringsmeglere som ønsker autorisasjon må ha/har en tilfredsstillende utdannelse og tre års praksis fra forsikring som er relevant for forsikringsmeglingsforetakets virksomhet eller relevant praksis fra fem sammenhengende år i et forsikringsformidlingsforetak eller et forsikringsforetak. Praksisen må ikke være avsluttet mer enn fem år før tiltredelse i stillingen som forsikringsmegler.

Forsikringsmeglere som ønsker å gjennomføre autorisasjonsutdannelsen må ha minimum 12 måneders relevant praksis fra et meglerforetak. For å bli autorisert må tre moduler med fagkurs for autorisasjon ved Forsikringsformidlerskolen være gjennomført og de obligatoriske kompetansetestene samt case oppgave må være bestått. I tillegg må man ha to års relevant praksis fra et meglerforetak før autorisasjon innvilges og man kan kalle seg Autorisert Forsikringsmegler.