Autorisasjon

Påmelding til ny autorisasjonsordning har STENGT.


Norske Forsikringsmegleres Forening lanserer som kjent ny Autorisasjonsutdannelse som gjelder fra og med 2024. Autorisasjonutdannelsen vil gjennomføres i samarbeid med Forsikringsformidlerskolen. Påmelding til kurs med oppstart 15.4.2024 som følger den nye ordningen startet medio januar og
stengte 15. mars 2024 kl 23:59.

Gikk du glipp av påmeldingsfristen. Fortvil ikke. Følg med på denne siden for påmelding til neste kurs (oppstartsdato er ikke satt  enda).

Tre undervisningsmoduler med eksamen etter hver modul

Ny autorisasjonsutdannelse består av tre undervisningsmoduler med avsluttende eksamen etter hver modul basert på multiple choice spørsmål der det kreves minimum 80% korrekte svar. Autorisasjonsutdannelsen avsluttes med en meglereksamen i form av en case oppgave. Hver undervisningsmodul innledes med en egen fagdag med fysisk obligatorisk oppmøte, mens undervisningen forøvrig er digital som du kan gjennomføre når det passer deg best i løpet av den perioden modulen er åpen.

I den nye autorisasjonsordningen er det tre typer autorisasjon avhengig av spesialiseringsretning:
 1. Liv- og pensjon
 2. Skade
 3. Marine og energi
Neste kurs har oppstart 15.04.2024 Søk opptak

 

Modulene

Hver av modulene 1-3 består av 1 fysisk samling samt digital undervisning og eksamen.  Hver modul inneholder en rekke fagkurs. Modul 4 er en meglereksamen i form av en case oppgave:

Modul 1: Compliance og juss

 • Forsikringsavtaleloven
 • Avtalerett
 • Erstatningsrett
 • GDPR
 • Hvitvasking/Økonomisk kriminalitet

Modul 2: Forsikringsfaget

 • Kravene i Forsikringsformidlingsforskriften § 2-3
 • Spesialisering i en av tre spesialiseringsretninger
  • Liv- og pensjon
  • Skade
  • Marine og energi

Modul 3: Forsikringsmeglerrollen

 • IDD – Forsikringsformidlingsloven og Forsikringsformidlingsforskriften
 • Meglerrollen
 • Etikk/Interessekonflikter

Modul 4: Meglereksamen

 • Autorisasjonsutdannelsen avsluttes med en meglereksamen i form av en case oppgave

 

Kjøreplanen for autorisasjonsutdannelsen med oppstart 15.4.2024 er slik:

Q2 2024, modul 1:  Compliance og juss
Fysisk samling: 15.4.2024
Samlingen holdes i Holmenkollen Nasjonalanlegg. Samlingen starter med registrering og kaffe fra 0930 og med fagstart kl 1000 og varer ut dagen. Program med detaljer blir sendt ut til alle deltagere via epost.
Q3 2024, modul 2: Forsikringsfaget
Fysisk samling: TBA FAK2805 – Compliance, jus og etikk
Q4 2024; modul 3: Forsikringsmeglerrollen
Fysisk samling, TBA
Q1 2025, modul 4: Avsluttende meglereksamen i form av en case oppgave

 

Øvrig informasjon

 

Hvem kan ta utdannelsen?

Forsikringsmeglere som ønsker autorisasjon må ha/har en tilfredsstillende utdannelse og tre års praksis fra forsikring som er relevant for forsikringsmeglingsforetakets virksomhet eller relevant praksis fra fem sammenhengende år i et forsikringsformidlingsforetak eller et forsikringsforetak. Praksisen må ikke være avsluttet mer enn fem år før tiltredelse i stillingen som forsikringsmegler.

Forsikringsmeglere som ønsker å gjennomføre autorisasjonsutdannelsen må ha minimum 12 måneders relevant praksis fra et meglerforetak. For å bli autorisert må tre moduler med fagkurs for autorisasjon ved Forsikringsformidlerskolen være gjennomført og de obligatoriske kompetansetestene samt case oppgave må være bestått. I tillegg må man ha to års relevant praksis fra et meglerforetak før autorisasjon innvilges og man kan kalle seg Autorisert Forsikringsmegler.


Studieavgift

Studieavgiften vil bli som følger:

 • 30.000 kr for ansatte hos medlemsforetak i Norske Forsikringsmegleres Forening
 • 50.000 kr for øvrige foretak

Prisene forutsetter at student har abonnement på Forsikringsformidlerskolen.

Meglereksamen
Autorisasjonsutdannelsen avsluttes med en case oppgave som baseres på innholdet i de tre ovennevnte kompetansemodulene. Caseoppgavene vil bli tilpasset til hvilke fagområde den enkelte student vil autoriseres innenfor.

Overgangsordninger
Alle som i dag er autorisert som forsikringsmeglere opprettholder sin autorisasjon. Hvis de ønsker en spesialisert autorisasjon må spesialiseringsmodulen innenfor det aktuelle fagområde gjennomføres samt den avsluttende meglereksamen. De som er delvis ferdige med studiene etter dagens undervisningsmodell på Handelshøyskolen BI får en overgangsordning tilpasset hvilket studier ved BI som er gjennomført. Overgangsordningen vil gjelde frem til 31.12.2026

 • Studenter som har gjennomført FAK2805 – Compliance, jus og etikk på Handelshøyskolen BI med minimum C i karakter slipper å gjennomføre Modul 1: Compliance og juss
 • Studenter som har gjennomført FAK 2638 Forsikringsmeglerrollen – marin og energi, reassuranse med minimum C i karakter  og som ønsker autorisasjon som marin og energi megler slipper å gjennomføre spesialiseringsdelen i Modul 2: Forsikringsfaget, samt den avsluttende modul 2 eksamen og modul 2 gruppeoppgave.
 • Studenter som har gjennomført FAK 2639 Forsikringsmeglerrollen – liv, pensjon og skade med minimum C i karakter  og som ønsker autorisasjon som liv og pensjon eller skademegler slipper å gjennomføre spesialiseringsdelen i Modul 2: Forsikringsfaget, samt den avsluttende modul 2 eksamen og modul 2 gruppeoppgave.

Avbrudd i autorisasjonsløpet

I utgangspunktet skal et autorisasjonsløp følges fra A til Å uten avbrudd i løpets periode. Unntak til dette er sykemelding eller permisjon. F.eks er fødselspermisjon et slikt unntak. Kandidaten kan ved fødselspermisjon hoppe av autorisasjonsløpet etter en endt modul for så å gå inn i autorisasjonsløpet på neste modul når kandidaten er tilbake fra fødselspermisjon.

Oppdateringskurs

Etter ordning som har vært fram til denne ny ordningen nå er på plass har den autoriserte megler måttet gjennomføre oppdateringskurs hvert femte år for å opprettholde autorisasjonen. Denne oppdateringen bortfaller fra og med inneværende år og erstattes av den årlige etterutdanningen som gjelder for alle forsikringsformidlere. Etterutdanningen må gjennomføres via Forsikringsformidlerskolen.