Personvern

Personvern, nettbasert behandling av personopplysninger

Denne personvernerklæringen gjelder for Forsikringsformidlerskolens nettsider. Forsikringsformidlerskolen er behandlingsansvarlig for personopplysninger som benyttes til elevadministrasjon og samles inn på nettsidene www.forsikringsformidlerskolen.no

Personopplysninger som behandles

Forsikringsformidlerskolen samler inn personopplysninger som navn og epostadresse. Vi ber om dette i forbindelse med å kunne innmelde medlemsbedriftenes ansatte som elever til relevante kurs og besvare henvendelser som kommer inn via epost og skjema på nettsiden. Dette inkluderer å sende ut nyhetsbrev og informasjon til skolens elever.

Eksempler på informasjon som innhentes:

  • E-postadresse
  • Mobilnummer
  • Fornavn og etternavn
  • Firmanavn

Hvordan informasjon innhentes?

Forsikringsformidlerskolen samler inn opplysninger gjennom skjemaer på sine nettsider. Det er frivillig å oppgi denne informasjonen. Hvis du velger å ikke oppgi personopplysningene, kan vi være forhindret fra å gi deg tilgang til produktet eller tjenesten.

Eksempel på skjema:

– Ved påmelding til å motta vårt nyhetsbrev eller annen relevant informasjon på e-post.

Formålet med informasjonen som innhentes

  • For å registrere og tilrettelegge innlogging til kurs
  • For å sende påmeldingslenker til kurs
  • For å kunne sende relevant informasjon til elevene

Hvordan lagres informasjonen?

Elevenes navn og epost lagres i e-læringsportalen til skolen. Informasjon innhentet gjennom skjema på forsikringsformidlerskolen.no lagres som epostlister i tjenesten Mailchimp.

Hvordan slettes opplysningene?

Informasjon slettes på oppfordring ved å kontakte info@forsikringsformidlerskolen.no

Utlevering av informasjon til tredjepart?

Personopplysningene deles ikke med utenforstående tredjeparter, men Forsikringsformidlerskolen kan bruke underleverandører til å levere hele eller deler av elæringsportalen. Slike underleverandører kan behandle personopplysninger på vegne av Forsikringsformidlerskolen.

Samtykke

Ved påmelding til å motta vårt nyhetsbrev eller annen relevant informasjon på e-post, samtykker du til at vi kan kontakte deg basert på informasjonen du har levert fra deg inntil samtykket trekkes tilbake.

Rettigheter

Som bruker av elæringsportalen vår har du rett til å kreve innsyn i personopplysningene som vi behandler om deg og hvordan de behandles. Du kan også kreve retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til personopplysningsloven.

Hvor behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke, kan du til enhver tid trekke samtykket tilbake. Dersom du mener at Forsikringsformidlerskolen ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til

den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no.

Kontaktinformasjon

Forsikringsformidlerskolen, Eirik Hevrøy
eirik@forsikringsformidlerskolen.no


Om informasjonskapsler